more from
Thin Man Records

Follow Muzyka Końca Lata to join the conversation.

When you follow Muzyka Końca Lata, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Muzyka Końca Lata

Poland

Muzyka Końca Lata to najbardziej romantyczny zespół w powiecie mińskim, utrwalający w piosenkach sercowe, ale nie tylko, rozterki mieszkańców miast dojeżdżających. Kwintet tęsknie spoglądający w czasy "zagolfionego" big beatu, dorobił się trzech płyt: Jedno wesele dwa pogrzeby, 2:1 dla dziewczyn oraz "PKP Anielina, na których uchwycono klimat dorastania i codziennego życia w Mińsku Mazowieckim.